Hvem er vi?

Støvringkoret

er et voksenkor for mænd og kvinder.

Siden 2007 er vi organiseret som en selvstændig forening, der modtager støtte fra Rebild Kommune ifølge regler for tilskud til folkeoplysende virksomhed.
Koret består af godt 40 medlemmer. Vi synger overvejende arrangementer fra den såkaldt rytmiske musik – som regel 4-stemmige satser.

Hver sæson indeholder en “lang korlørdag” med efterfølgende koncert.

Foreningen Støvringkorets formål er:

  • At fremme sangglæden for amatører
  • At synge for sjov, men tage det helt alvorligt
  • At styrke det sociale samvær medlemmerne imellem

Leave a Reply